|
Miljøovervågning Limfjorden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baggrund

Energinet.dk's gaslager ved Ll. Torup ved Viborg består af syv hulrum (kaverner) til opbevaring af gas i ca. 1000 meters dybde i undergrunden. Kavernerne ligger i en salthorst, der er en kæmpemæssig, naturskabt saltformation under jorden.

 
Luftfoto af central for miljøovervågning ved Limfjorden
 

Siden etableringen af gaslageret i 1980'erne er kavernerne naturligt skrumpet, og forebyggende vedligeholdelse er nødvendigt af hensyn til gaslagerets fortsatte funktion og rolle for forsyningssikkerheden samt af sikkerhedsmæssige grunde, så gaslageret også kan leve op til forventede fremtidige krav.

Vedligeholdelsen består af et pilotprojekt og et hovedprojekt.

I pilotprojektet genudskylles én kaverne én gang. Under pilotprojektet foretages der hyppig overvågning af Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord, samt selve udledningen. På baggrund af overvågningsresultaterne fra pilotprojektet vil myndighederne tage stilling til hovedprojektet, som omfatter genudskylning af de øvrige seks kaverner.

Se mere om projektet og tidsplanen

Prøvetagning med net i Limfjorden

I 2011 fik Energinet.dk miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til pilotprojekt og et hovedprojekt. Myndighederne har i godkendelsen fastsat vilkår og krav, som skal sikre, at de mest følsomme arter i Limfjorden er beskyttede. I de to dokumenter bliver der stillet krav og vilkår, som Energinet.dk vil og skal overholde.

© Rambøll Danmark A/S  -  miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Danmark A/S