|
Miljøovervågning Limfjorden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisovervågning 2015

Efter pilotprojektet er afsluttet skal myndighederne give deres accept til genudskylning af de seks øvrige kaverner.

Der vil i givet fald være fortsat overvågning af vandkvalitet i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord, samt af udledningen.

 
 


Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i december 2014 giver Energinet.dk tilladelse til at fortsætte projektet.


Inden opstart af næste fase udføres overvågning af indtagsvand fra Hjarbæk Fjord samt sediment og muslinger fra Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord (jf. VVM-tilladelse fra december 2014).

Alle data bliver lagt online som pdf filer.


 Hvad? Hvor ofte?  Hvornår kan jeg se data?  Data
Metaller mv i indtagsvand fra Hjarbæk Fjord  
  • Vand: Fire gange i løbet af påfyldning af TO-9
 
  • Resultater er klar ca. 1 uge efter prøvetagning
Indtagsvand
(27 februar 2015)

Indtagsvand
(11 marts 2015)

Indtagsvand (26 marts 2015)

Indtagsvand (23 april 2015)
Metaller mv måles i sediment
  • Sediment: en gang før udledning starter (maj)
  • Resultater er klar ca. 1 måned efter prøvetagning
Sediment
(maj 2015)
Metaller mv måles i muslinger
  • Muslinger: månedligt før udledning starter
  • Muslinger: analysen er klar ca. 1 måned efter prøvetagning
Muslinger (januar 2015)

Muslinger (februar 2015)

Muslinger (marts 2015)

Muslinger
(april 2015)

Muslinger
(maj 2015)

Muslinger
(juni 2015)
© Rambøll Danmark A/S  -  miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Danmark A/S