|
Miljøovervågning Limfjorden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilotprojekt: Overvågning af udledning

Myndighederne har stillet specifikke krav til overvågning af udledningen når den starter. Kravene vedrører måling af metaller, suspenderet stof, saltholdighed mm.

Overvågning af udledningen foretages af et akkrediteret firma, Eurofins.

Data vedr. udledningen kan ses på Eurofins hjemmeside (klik her). For at kunne se data, skal man logge på med nedenstående info:

Org: 2345678

Username: PAIS

Password: Torup


 
 
Rapporter for udledningen bliver lagt online som pdf filer.

Pilotprojektet er afsluttet. Rapport for data fra pilotprojekt er tilgængelig her:

Rapport - udledning

Alle indsamlede datarapporter er tilgængelige nedenfor  

 Hvad? Hvor ofte?  Hvornår kan jeg se data?  Data 
Flowmålinger og saltholdighed

Hver måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første uge efter månedsskifte

September 2012

Oktober 2012

November 2012

December 2012

Januar 2013

Februar 2013

Marts 2013

April 2013

Maj 2013

Juni 2013

Juli 2013 

August 2013

September 2013

Metaller, glykoler mv Ca. hver anden uge Ca. tre uger efter prøvetagning

Uge 38 

Uge 41

Uge 43

Uge 45

Uge 47

Uge 49

Uge 51

Uge 01

Uge 03

Uge 05

Uge 07

Uge 09

Uge 11

Uge 13

Uge 15

Uge 21

Uge 23

Uge 25

Uge 27

Uge 29

Uge 31

Uge 33

Uge 35

 

 

© Rambøll Danmark A/S  -  miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Danmark A/S