|
Miljøovervågning Limfjorden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilotprojektovervågning i fjorden

Der foretages et pilotprojekt fra December 2011 til November 2012. I forbindelse med pilotprojektet foretages der hyppig overvågning af miljøet i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord.

Overvågningen i fjorden koordineres af Rambøll. Overvågningen inkluderer bl.a. salt, temperatur, fiskeæg og -larver, plankton, fisk og sporstoffer.

Data vil løbende blive gjort tilgængelige på denne hjemmeside.

 

Vandindtag og udledning overvåges af Energinet og Eurofins. Læs mere under overvågning af udledning.

 
© Rambøll Danmark A/S  -  miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Danmark A/S