|
Miljøovervågning Limfjorden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data

 
 

Alle data bliver lagt online som pdf filer.


Pilotprojektet er afsluttet. Alle indsamlede data fra Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord er tilgængelige nedenfor.


 Hvad? Hvor ofte?  Hvornår kan jeg se data?  Data
Metaller og glykoler måles i vand, sediment og muslinger 
  • Vand: en gang før udledning
  • Sediment: en gang før og to gange efter udledning starter
  • Muslinger: en gang før og to gange efter udledning starter
  • Vand: analysen er klar ca. 2 uger efter prøvetagning
  • Sediment: analysen er klar ca. 2 uger efter prøvetagning
  • Muslinger: analysen er klar ca. 1 måned efter prøvetagning
Metaller og glykoler (2012)

Metaller og glykoler (2013)

Reviderede resultater for metaller og glykoler (2013)

Metaller i muslinger (sept 2013)

Metaller i sediment (sept 2013)
Vandkvalitet Hver anden uge Data er klar ca. 1 uge efter prøvetagning 

Vandkvalitet 17/11/2011 

Vandkvalitet 02/12/2011 

Vandkvalitet 15/12/2011 

Vandkvalitet 30/12/2011 

Vandkvalitet 12/01/2012 

Vandkvalitet 25/01/2012 

Vandkvalitet 23/02/2012 

Vandkvalitet 08/03/2012 

Vandkvalitet 22/03/2012 

Vandkvalitet 05/04/2012

Vandkvalitet 19/04/2012 

Vandkvalitet 03/05/2012 

Vandkvalitet 18/05/2012 

Vandkvalitet 31/05/2012 

Vandkvalitet 17/06/2012

Vandkvalitet 28/06/2012 

Vandkvalitet 12/07/2012 

Vandkvalitet 26/07/2012

Vandkvalitet 08/08/2012

Vandkvalitet 23/08/2012

Vandkvalitet 03/09/2012

Vandkvalitet 19/09/2012

Vandkvalitet 04/10/2012

Vandkvalitet 18/10/2012

Vandkvalitet 02/11/2012

Vandkvalitet 15/11/2012

Vandkvalitet 30/11/2012

Vandkvalitet 19/12/2012

Vandkvalitet 27/12/2012

Vandkvalitet 10/01/2013

Vandkvalitet 19/01/2013

Vandkvalitet 06/02/2013

Vandkvalitet 21/02/2013

Vandkvalitet 06/03/2013 

Vandkvalitet 21/03/2013

Vandkvalitet 04/04/2013

Vandkvalitet 18/04/2013

Vandkvalitet 02/05/2013

Vandkvalitet 16/05/2013

Vandkvalitet 29/05/2013

Vandkvalitet 13/06/2013

Vandkvalitet 27/06/2013

Vandkvalitet 12/07/2013

Vandkvalitet 26/07/2013

Vandkvalitet 11/08/2013

Vandkvalitet 22/08/2013

Vandkvalitet 07/09/2013

Plankton, pelagiske æg og -larver Hver anden uge

Data analyseres i mikroskop og er klar ca. 1 måned efter prøvetagning 

Plankton 17/11/2011

Plankton 02/12/2011 

Plankton 15/12/2011 

Plankton 30/12/2011 

Plankton 12/01/2012 

Plankton 25/01/2012 

Plankton 23/02/2012 

Plankton 08/03/2012 

Plankton 22/03/2012 

Plankton 05/04/2012 

Plankton 19/04/2012 

Plankton 03/05/2012 

Plankton 18/05/2012 

Plankton 31/05/2012 

Plankton 17/06/2012

Plankton 28/06/2012

Plankton 12/07/2012

Plankton 26/07/2012

Plankton 08/08/2012

Plankton 23/08/2012

Plankton 03/09/2012

Plankton 17/09/2012

Plankton 04/10/2012

Plankton 18/10/2012

Plankton 02/11/2012

Plankton 12/11/2012

Plankton 30/11/2012

Plankton 19/12/2012

Plankton 27/12/2012

Plankton 10/01/2013

Plankton 19/01/2013

Plankton 06/02/2013

Plankton 21/02/2013

Plankton 06/03/2013

Plankton 21/03/2013

Plankton 04/04/2013

Plankton 18/04/2013

Plankton 05/02/2013

Plankton 16/05/2013

Plankton 29/05/2013

Plankton 13/06/2013

Plankton 27/06/2013

Plankton 13/07/2013

Plankton 26/07/2013

Plankton 22/08/2013

Plankton 06/09/2013

Fisk - pæleruser Løbende Data vil være online som kvartalsrapporter

1. kvartal (feb - 2012)

2. kvartal (maj - 2012)

3. kvartal (juli - 2012)

4. kvartal (nov - 2012)

1.kvartal (feb - 2013) 

2. kvartal (juni - 2013)

3. kvartal (sept - 2013)

Fisk - teknisk undersøgelse én gang Data vil være klar ca. 1 måned efter prøvetagning. Fiskeundersøgelser 2012
© Rambøll Danmark A/S  -  miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Danmark A/S