|
Miljøovervågning Limfjorden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad og hvornår?

 
 

Overvågningen i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord knytter sig under pilotprojektet til følgende:


1. Metaller og glykoler i vand, sediment og muslinger.
2. Vandkvalitet
3. Plankton, pelagiske larver og æg.
4. Fisk

1. Metaller og glykoler i vand, sediment og muslinger
Myndighederne har som en del af deres sagsbehandling fastsat vilkår og krav til udledningen, som skal sikre, at de mest følsomme arter i Limfjorden er beskyttede.

Inden udledningen af saltvand skal det undersøges, hvad baggrundskoncentrationen af metaller og glykoler er i vand, sediment og muslinger. Prøverne indsamles og analyseres på et anerkendt laboratorium.

Efter udledningen startes skal det endnu engang undersøges hvad koncentrationen af metaller og glykoler er i sediment og muslinger. Dette gøres for at få dokumentation for, at udledningen i pilotprojektet ikke har medført fx ophobning af metaller i fjordområdet.

Prøverne indsamles og analyseres på et anerkendt laboratorium

2. Vandkvalitet

Salinitet, temperatur, ilt, turbiditet og fluorescens måles fra vandoverflade til bund (vertikale profiler).

De vertikale profiler måles med en elektronisk sonde hver anden uge året rundt på stationerne P1-P13.

provetagning med net i limfjorden

3. Plankton, pelagiske larver og æg

Forekomst af pelagiske larver og -æg og sammensætning af plankton overvåges.

Prøverne tages med 60 µm og 350 µm net på tre stationer (P1, P7, P8) hver anden uge året rundt. Prøverne analyseres i mikroskop af erfarne biologer.

medarbejeder efterser net
4. Fisk

Fisk undersøges på flere måder:

  • Fiskeæg og -larver undersøges som en del af monitering af pelagiske æg og larver.
  • Forekomst af fisk i hele Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord undersøges ift. national teknisk anvisning ved at området befiskes jævnt med garn og ruse. Undersøgelsen foretages i maj.
  • Forekomsten af fisk tæt ved Virksund dæmningen vil blive undersøgt ved fiskeri med pæleruser. Fiskeriet foretages året rundt nord og syd for dæmningen.
  • Der afholdes møder med lokale fiskere for at få yderligere information om forholdene i fjorden.
© Rambøll Danmark A/S  -  miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Danmark A/S