|
Miljøovervågning Limfjorden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor?

 
 

Pilotprojektovervågningen foretages på en række stationer i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Stationerne blev defineret i forbindelse med basisovervågning, og er udvalgt på baggrund af placering i forhold til vandindtag og -udledning.

 

Prøvetagning i fjorden foregår primært fra en båd, søsat fra Virksund. Nogle prøver kræver efterfølgende analyse – enten ved et mikroskop, eller ved kemisk analyse.

Hvis der er isdække findes et alternativ. Under basisovervågningen blev der i isvinteren 2009/2010 benyttet en hovercraft. Der blev savet hul i isen, således at de fleste målinger var mulige.

© Rambøll Danmark A/S  -  miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Danmark A/S