|
Miljøovervågning Limfjorden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporter

 
 

En gang i kvartalet samles data over de indkomne resultater fra fjorden, og sendes til Naturstyrelsen. Desuden skal der efter pilotprojektet udarbejdes en rapport hvor de indsamlede data vurderes ift. basismoniteringen.

Rapport for basismoniteringen findes her: Basismonitering 2009-2010 (pdf).


Rapport for pilotprojektovervågning findes her: Pilotprojektovervågning - Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord

© Rambøll Danmark A/S  -  miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Danmark A/S