|
Miljøovervågning Limfjorden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO9 overvågning

 
 

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i december 2014 givet Energinet.dk tilladelse til at fortsætte projektet.

Energinet.dk har i juli 2015 påbegyndt udskylning af kaverne TO9. Udskylningen blev afsluttet i december 2015. Data og datarapporter er løbende offentliggjort herunder.  

Overvågning iht. VVM-tilladelse

Hvad?

Hvor ofte? 

Hvornår kan jeg se data? 

Data

Profilmålinger af fysisk/kemiske forhold i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord

 

 • Månedligt

 

 • Resultater er klar ca. 1 uge efter prøvetagning

Juli 2015

August 2015 

September 2015

Oktober 2015

November 2015

Analyse af ioner i vandprøver fra Lovns Bredning

 • Månedligt
 • Resultater er klar ca. 2 uger efter prøvetagning

Juli 2015

August 2015

September 2015

Oktober 2015

November 2015

Metaller mv måles i sediment og muslinger

 • Sediment: en gang hvert halve år
 • Muslinger: månedligt
 • Resultater er klar ca. 1 måned efter prøvetagning

Juli 2015

August 2015

September 2015

Oktober 2015

November 2015

Sediment 2015

  Overvågning iht. tillæg til miljøgodkendelse

Hvad?

Hvor ofte? 

Hvornår kan jeg se data? 

Data

Flowmålinger, salinitet og temperatur

 

 • Månedligt

 

 • Ca. 1 uge efter månedsskifte

Juli 2015

August 2015

September 2015

Oktober 2015

November 2015

December 2015

Metaller, glykoler mv (egenkontrol)

 • Hver 2. uge de første 6 uger, dernæst månedligt
 • Ca. 3 uger efter prøvetagning

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

Nr 8

Nr 9

© Rambøll Danmark A/S  -  miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Danmark A/S